- BOWLSCLUB WOODS APELDOORN -
Opleiding

Opleiding en Training

WOODS heeft een eigen opleidings- en trainingsteam.
De opleiding en training is voor beginners en gevorderden.

Het WOODS trainersteam:

 • Hermie van den Berg
 • Wim van Es
 • Corry van Ginkel
 • Annie Hakvoort
 • Herman van der Maaten
 • Piet Mantel
 • Henk Veenstra
 • Geeske Wierenga

Aspirant leden kunnen gebruik maken van 4 gratis lessen met koffie of thee.

De lessen worden gegeven op de vrijdagmorgen van 10:15 – 12:00 uur.
Bij bijzondere omstandigheden en in overleg kan uitgeweken worden naar de dinsdagmorgen.

Aspirant leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris van BC "WOODS": e-mail: secretaris-woods@bowlsclub.nl


“Hoe heurt het eigenlijk?” Geschreven door Henk Veenstra, december 2016, opleider en trainer BC WOODS


Seminar Coaches en trainers

Op zaterdag 8 november 2014 namen wij, Hermie van den Berg en Henk Veenstra, bij bowlsclub Stouwend te Wierden deel aan het coaching en trainersseminar dat voor de 2e keer georganiseerd werd door de N.I.O.B.B.

De Engelsman John Bell, thans voorzitter van de World Bowls Bond leidde de studiedag.

Het hoofddoel van de bijeenkomst was het “Verbeteren van de prestaties”.

Onderwerpen die besproken werden waren:

 • Theorie:
  voorbereiding van een wedstrijd, mentale instelling, wedstrijd strategie.

 • Punten die tijdens een wedstrijd een rol spelen:
  Bouw een goede head, shot-selectie, wees alert, houd rekening met een set achterstand, onderschat je tegenstanders nooit, wees geduldig, speeltempo, verander van tactiek als dat nodig is, focus je op de bowl in de hand.

 • Fysiek op peil blijven.

 • Basisvaardigheden van de lead, second en skip.

 • Evaluatie van de wedstrijd.

John Bell citeerde in het Engels uit zijn boek: “Bowls” skills,techniques en tactics. Aan de hand van een vertaald uittreksel gemaakt door Ton Harte (bestuurslid N.I.O.B.B.) was het geheel goed te volgen.
Vervolgens werd m.b.v. flipover een zestal spelsituaties besproken.

Na de lunch werd op drie matten triples gespeeld. Hierbij kwam de opbouw van de head, bekijken en becommentariëren van mogelijke speelsituaties en het teamoverleg uitgebreid aan de orde.

Om 15.45 uur kwam een einde aan een zeer leerzame bowlsstudiedag.

Hoe de trainers de vertaalslag al naar gelang van uw wens als Woodsbowlsspeler en -speelster zullen c.q. kunnen maken zal overlegd worden met het bestuur.

N.B. Van het hoofdbestuur of namens dit bestuur waren aanwezig Ton Harte, Rita Schrijber en Corrie Windle. Vaak wordt door bowlsspelers de vraag gesteld wat doet nu een bond voor ons. Een voorbeeld van wat de N.I.O.B.B. voor de aangesloten bowlsverenigingen kan betekenen is wel gebleken door het houden van deze studiedag.

Met bowlsgroeten Hermie en Henk.


Training en Coaching DVD

Bestuurslid Henk Westerink heeft deel genomen aan een door de N.I.O.B.B. georganiseerde clinic waarin ingegaan werd op training en coaching van bowls. Tijdens deze clinic is een DVD met instructies uitgereikt aan de vereniging. Deze DVD is zeer de moeite waard om te bekijken en kan een waardevolle ondersteuning bieden bij uw bowlsspel.

Deze DVD willen wij graag aan de leden ter beschikking stellen. Wij hebben de trainer Henk Veenstra bereid gevonden om het uitleenbeheer van deze DVD op zich te nemen. Wilt u de DVD bekijken neem dan contact met hem op.

Bestuur WOODS